lnwshop logo

บทความ

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2561 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 14 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561คุณสมบัติของผู้สมัคร1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นม…
กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 75 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2560ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)บรรจุทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภา…
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดสมัครสอบรับราชการ 11 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 17,…
บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดเปิดรับสมัครเข้าทำงาน 203 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 203 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางจดหมายสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ลูกจ้างขับรถบรรทุก จำนวน 100 อัตรา…
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 9 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 9 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560 สรุปแนวข้อสอบพร้อมเฉลย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวงชนบทสรุปแนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท 1 ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชา…
กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5 ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5 ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (สวร.) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ…
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระ…
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเข้ารับราชการ สายงานสัสดี 100 อัตรา (สมัครทางอินเทอร์เน็ต1-30ต.ค.60)
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเข้ารับราชการ สายงานสัสดี 100 อัตรา (สมัครทางอินเทอร์เน็ต1-30ต.ค.60) กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลท…
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 ตุลาคม 2560ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. นักวิชาการคอมพิวเตอ…
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 เดือนที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 25 ตุลาคม 2560ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 2188…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 150 บทความ

RANDOM

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม98,351 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด74,880 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท23 ต.ค. 2560

CONTACT US

095-879-5595
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสรุปแนวข้อสอบงานราชการ
สรุปแนวข้อสอบงานราชการ
สรุปแนวข้อสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหน่วยงานทั่วประเทศ เนื้อหาตรงประเด็นกระชับ ข้อสอบพร้อมเฉลย ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจโทรหาเราได้ที่ 095-879-5595 หรือ line id @qbk2548g ตลอด 24 ชม.
เบอร์โทร : 095-879-5595
อีเมล : mpgov888@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top