lnwshop logo

บทความ

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 6 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
1 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป …
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
1 ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิช…
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤศจิกายน 2560ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิเคร…
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 31 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป3 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 31 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รั…
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2561 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 14 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561คุณสมบัติของผู้สมัคร1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นม…
กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 75 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 เดือนที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2560ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป)บรรจุทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภา…
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดสมัครสอบรับราชการ 11 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 17,…
บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดเปิดรับสมัครเข้าทำงาน 203 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 203 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางจดหมายสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ลูกจ้างขับรถบรรทุก จำนวน 100 อัตรา…
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 9 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 9 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560 สรุปแนวข้อสอบพร้อมเฉลย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวงชนบทสรุปแนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท 1 ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชา…
กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5 ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 เดือนที่ผ่านมา
กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5 ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง (สวร.) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.3 , ม.6 , ม.ศ.3 , ม.ศ.5 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 154 บทความ

RANDOM

CATEGORY

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม104,370 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด78,804 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท18 ม.ค. 2561

CONTACT US

095-879-5595
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสรุปแนวข้อสอบงานราชการ
สรุปแนวข้อสอบงานราชการ
สรุปแนวข้อสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหน่วยงานทั่วประเทศ เนื้อหาตรงประเด็นกระชับ ข้อสอบพร้อมเฉลย ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจโทรหาเราได้ที่ 095-879-5595 หรือ line id @qbk2548g ตลอด 24 ชม.
เบอร์โทร : 095-879-5595
อีเมล : mpgov888@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top